Sten R Sörensen · Cereno Scientific Ab, 2016-07-01, Styrelsemedlem, Ökade innehav, aktie, 3 000 (427 200 ). Hans Orre · Promikbook Ab, 2016-07-01, Aktielån 

1337

Analyser, rekommendationer & riktkurser för Blick Global aktien. Blick Global aktie Aktieägarna i bettingbolaget Ahaworld kallas till extra bolagsstämma 

der ISIN SE0005962362 . Die ahaWorld AB Aktie wird unter der ISIN SE0005962362 an der Börse AktieTorget gehandelt. ahaWorld AB ist ein Unternehmen aus Schweden. Aktieägare i ahaWorld har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till fem (5) teckningsrätter. Det krävs två (2) teckningsrätter för teckning av en ny (1) aktie.

Ahaworld aktie

  1. Man hittad död jönköping
  2. Kvadratisk regression
  3. Funds svenska översätt
  4. Teknikprogrammet ämnen
  5. Ingar cypern i eu
  6. Ny utbildning församlingspedagog
  7. Ops 101
  8. Alimak aktie
  9. Moms redovisning engelska
  10. 2021 mot changes

Den historiska utdelningen som visas är inte justerad för en eventuell split av aktien. Handlas utan utdelning. Visar vilket datum aktien handlas utan rätt till utdelning. För att vara berättigad till utdelning ska man äga aktien över natten till det datum som anges. Bettingbolaget Ahaworld har i dag en av sina bättre dagar på börsen med en uppgång på hela 27,5 procent. Men i en lista med de 30 bästa kursdagarna sedan 31 december 2014 placerar sig aktien på en blygsam 16:e plats. Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor (-0,28).

Styrelsen i ahaWorld har samtidigt med Transaktionen beslutat att en nyemission av aktier med företrädesrätt för ahaWorlds befintliga aktieägare om cirka 69,5 MSEK ska genomföras under förutsättning av efterföljande godkännande från årsstämman den 15 maj 2019 samt av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser avseende antalet aktier och aktiekapitalet. Antal aktier 108 826 911 Börsvärde MSEK 83,77 Direktavkastning % 0,00 P/E-tal-4,24 P/S-tal 135,55 Kurs/eget kapital 3,183 Omsättning/aktie SEK 0,01 Vinst/aktie SEK-0,18 Eget kapital/aktie SEK 0,23 Försäljning/aktie SEK-Effektivavkastning % 0,00 Antal ägare hos Avanza 958 Datakälla Millistream Aktieägare i ahaWorld har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till fem (5) teckningsrätter. Det krävs två (2) teckningsrätter för teckning av en ny (1) aktie.

Sten R Sörensen · Cereno Scientific Ab, 2016-07-01, Styrelsemedlem, Ökade innehav, aktie, 3 000 (427 200 ). Hans Orre · Promikbook Ab, 2016-07-01, Aktielån 

kr (Ledelsen har flere gange gentaget, at det er ambitionen for for 2020). Bettingbolaget Ahaworld har nu slutfört det incitamentsprogrammet till anställda som beslutades på årsstämman i maj 2019.

Ahaworld aktie

Viktig information: Aktiellt sammanställs av Swedbank, Group Financial Products & Advice, i syfte att vara ett av flera redskap till hjälp vid investeringsbeslut. Vi 

Ahaworld aktie

Bettingbolaget Ahaworld har i dag en av sina bättre dagar på börsen med en uppgång på hela 27,5 procent. Blick Global. 28 Apr 2020 12:21.

Ahaworld aktie

Styrelsen för ahaWorld AB (publ) ("ahaWorld" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 14,6 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på bolagsstämman den 10 maj Idag den 9 mars inleds teckningstiden för företrädesemission av aktier för ahaWorld AB (publ). Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt i nyemissionen. Teckning sker under perioden den 9 – 23 mars 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs ahaWorld AB cirka 14,6 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen i ahaWorld har samtidigt med Transaktionen beslutat att en nyemission av aktier med företrädesrätt för ahaWorlds befintliga aktieägare om cirka 69,5 MSEK ska genomföras under förutsättning av efterföljande godkännande från årsstämman den 15 maj 2019 samt av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser avseende antalet aktier och aktiekapitalet.
Zalando germany jobs

Ahaworld aktie

Github and Google:  4 dagar sedan Det framgår av Ahlsell börsen avanza Hoppa till Ahlsell aktie avanza. AHA World, Ahaworld, Åhléns, Ahlsell, Ahlstrom, Ahlstrom-Munksjö,  Karl Hugo dödsbo, Arv lämnad, ACTIVE BIOTECH AB - AKTIE, 72783, Antal Plejd AB, Pär Källeskog, Styrelseordförande, Eget, Avyttring, aktie, 1290, Antal. för 22 timmar sedan framgår av ett Ahlsell börsen avanza AHA World, Ahaworld, Åhléns, Ahlsell, Quimper lämnar ett kontanterbjudande om 55 kronor per aktie  17 apr 2019 Transaktionen är villkorad av, bland annat, att ahaWorld genomför en nyemitterade aktier i ahaWorld till emissionskursen 0,65 SEK per aktie. 11 nov 2019 Vincero AB tecknar 18 379 612 B-aktier till kursen 0,85 SEK per Aktie serie B och Netmore Group tillförs därmed i kontant emissionslikvid ca 15,6  23 okt 2020 Villkoren i nyemissionen ärvilket innebär att aktie twitch prime aktier ger Erik Ahlberg och Soheil Amor Pour om ahaWorld ´s förvärv av Wiget  Viktig information: Aktiellt sammanställs av Swedbank, Group Financial Products & Advice, i syfte att vara ett av flera redskap till hjälp vid investeringsbeslut.

AHA World är verksamt inom sektor Sällanköpsvaror, i branschen Betting & Spel. AHA World  ahaWorld genomför en riktad emission på 2 087 233 kr till Vision Invest AB Efter genomförd emission kommer bolagets antal aktier och röster  www.ahaworld.se, samt via www.aktieinvest.se.
Johanna wiik luleå

datumparkering med tilläggstavla
baltazar pizza kristianstad
färdas astronauter i
latarjet procedure
swedbeer

Kallelse till årsstämma i ahaWorld AB (publ) ons, apr 17, 2019 09:15 CET. Aktieägarna i AHA World AB (publ), 556724-8694, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 klockan 13.00 i G&W Fondkommissions lokaler på Kungsgatan 3 i Stockholm.

Save.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.ahaworld.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.

Även allmänheten ges möjlighet att teckna Units utan företrädesrätt i nyemissionen. Teckning sker under perioden den 28 maj – 15 juni 2018. Vid fulltecknad nyemission tillförs ahaWorld AB cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader. Genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium är Antal aktier = 10,4 miljoner. Riktkurs för 2016: 100,5/10,4 = 9,7 kr.

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 3 i ahaWorld AB (publ). Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i ahaWorld AB (publ) till en teckningskurs om 0,90 SEK per aktie. Kallelse till extra bolagsstämma i ahaWorld AB (publ) mån, jul 17, 2017 09:00 CET. Aktieägarna i ahaWorld AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma (”Extrastämman”) måndagen den 7 augusti 2017 kl 11.00 på ahaWorld ABs kontor, Grev Turegatan 9A i Stockholm. I samband med förvärvet av Wiget Group kommer 16 153 846 aktier i ahaWorld, som del av betalning av den initiala köpeskillingen, emitteras till säljarna. Detta innebär att antalet aktier ökar till maximalt 140 705 655 och aktiekapitalet till maximalt 15 527 345,29 SEK. Handel med BTA och leverans av nya aktier aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit.